۴-۰
تاريخ
۲۹ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۵,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۴
--
--
--
--
--
--
--
۷,۸
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۴۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سوگیتا
۲۴-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میمبلا
۲۳-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فورچون
۱۳-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین