۴-۰
تاريخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۵,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۴
--
--
--
--
--
--
--
۷,۸
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  میرزازاد
  ۴۴-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سرلک
  ۶-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دهقانی
  ۱۲-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۷-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عباس‌زاده
  ۳۳-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۴۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  مظاهری
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تیموری
  ۱۴-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خانزاده
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمی
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسوی
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حاجی‌صفی
  ۲۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۷-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تیکدری‌نژاد
  ۷۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سوگیتا
  ۲۴-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میمبلا
  ۲۳-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انصاری
  ۱۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ایمانی
  ۶-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اسدی
  ۹-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فورچون
  ۱۳-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر