۰-۰
تاريخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
زمان بازی: ۲۰:۱۵
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  فرعباسی
  ۳۳-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خدایی
  ۳۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نورمحمدی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  طیبی
  ۲-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیزاده
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صادقی
  ۷-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عسکری
  ۱۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرجوان
  ۹۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عیدی
  ۲۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۲۱-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نقی‌زاده
  ۱۴-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ملکیان
  ۷۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۱۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  مظاهری
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تیموری
  ۱۴-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمی
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خانزاده
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تیکدری‌نژاد
  ۷۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اسدی
  ۹-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حاجی‌صفی
  ۲۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۷-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سوگیتا
  ۲۴-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دژاگه
  ۲۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انصاری
  ۱۰-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مازولا
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آزادی
  ۱۶-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهری
  ۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر