پرونده بازی شاهین ۳-۱ ماشین‌سازی

متریکا ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

متریکا؛ مرجع آماری و فنی فوتبال ایران - نیمی از ۸ شوت شاهین در چارچوب بود و به جز یکی، بقیه آن‌ها گل شد.

آمار بازی شاهین و ماشین‌سازی، درصد مالکیت توپ در بازی شاهین و ماشین‌سازی، تعداد شوت در بازی شاهین و ماشین‌سازی،  ماشین‌سازی، شاهین

قائم اسلام‌خواه بهترین بازیکن زمین

 در مسابقه‌ای که ماشین‌سازی شکست خورد، قائم اسلامی‌خواه پنج مرتبه با پاس کلیدی موقعیت ساخت، ۸ دریبل موفق داشت، ۴ خطا گرفت و پاس منجر به تنها گل تیمش را داد تا بهترین بازیکن زمین از تیم بازنده باشد.

قائم اسلامی‌خواه، قائم اسلامی‌خواه بهترین بازیکن بازی شاهین و ماشین‌سازی، تعداد پاس کلیدی قائم اسلامی‌خواه در بازی شاهین و ماشین‌سازی، تعداد دریبل موفق قائم اسلامی‌خواه در بازی شاهین و ماشین‌سازی، نمره متریکا قائم اسلامی‌خواه در بازی شاهین و ماشین‌سازی

نمره متریکا به بازیکنان شاهین در بازی با ماشین‌سازی

نمره متریکا به بازیکنان شاهین در بازی با ماشین‌سازی، شاهین،

 نمره متریکا به بازیکنان ماشین‌سازی در بازی با شاهین

نمره متریکا به بازیکنان ماشین‌سازی در بازی با شاهین، ماشین‌سازی