عملکرد ژاوی در بازی خداحافظی مقابل پرسپولیس

نویسنده: متریکا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

 عملکرد ژاوی در بازی خداحافظی مقابل پرسپولیس

ژاوی حتی در روز خداحافظی از فوتبال هم ترک عادت نکرد و بیشترین پاس را در زمین ارسال کرد. ژاوی در این بازی ۸۷ پاس داد، ولی گل زودهنگام پرسپولیس، او را مجبور کرد که برای ایجاد موقعیت، پاس‌های ریسکی بیشتری بدهد و ارسال ۱۷ پاس بلند، کیفیت پاس‌های مهندس اسپانیایی را پایین آورد. دقت پاس ژاوی هرناندز در روز خداحافظی‌اش ۸۳٪ بود که شش بازیکن السد از این حیث دقت بالاتری از او داشتند. البته بازیکنی نتوانست در خلق موقعیت با او رقابت کند و شماره شش السد به تنهایی ۲ موقعیت از ۵ موقعیت گل تیمش را ساخت.