۳-۰
تاريخ
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۰
۰.۱۸
۴
۱
۷
۲
۰
۳۷,۵%
۳۹۵
۷۸,۵
۵۱,۹%
۵,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۱.۸۹
۱۵
۳
۱۰
۲
۰
۶۲,۵%
۶۹۰
۸۹,۴
۴۸,۱%
۸,۶
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معیبدنژاد
۲۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تراوالی
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بچاری
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌آذر
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هاشم‌نژاد
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین