۱-۳
تاريخ
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۳
۲.۴۷
۱۶
۷
۱۸
۳
۰
۶۰,۳%
۶۰۲
۸۲,۶
۴۶,۸%
۸,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۳۹
۵
۲
۱۲
۳
۰
۳۹,۷%
۳۷۰
۷۷,۶
۵۳,۲%
۶,۱
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ابراهیم‌زاده
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌آذر
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کر
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قناد
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بردبار
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سعادتمند
۴۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۳۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۷۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسیب زاده
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین