۲-۰
تاريخ
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۰
۰.۵۳
۱۱
۰
۹
۲
۱
۵۷,۴%
۴۴۵
۷۶,۶
۵۳,۱%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۲.۵۲
۱۲
۳
۱۷
۱
۰
۴۲,۶%
۳۱۵
۷۰,۲
۴۶,۹%
۷,۱
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۴۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حصار
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرغند
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادمی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هادی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌آذر
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین