۰-۱
تاريخ
۳۱ فروردین ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
۱.۳۶
۶
۳
۱۱
۳
۰
۴۰,۲%
۲۵۵
۶۳,۵
۵۳,۴%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۹۷
۲۰
۸
۱۷
۰
۰
۵۹,۸%
۴۱۵
۷۵,۷
۴۶,۶%
۷,۲
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پولی
۲۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۳-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سیفی
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کر
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هاشم‌نژاد
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین