۰-۱
تاريخ
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۱
۰.۲۸
۴
۲
۱۶
۲
۰
۴۲,۵%
۳۴۴
۷۴,۷
۵۴,۶%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۷۷
۱۱
۲
۱۰
۲
۰
۵۷,۵%
۴۹۳
۷۹,۹
۴۵,۴%
۷,۴
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۶۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نقی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خطیر
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین