۱-۱
تاريخ
۰۸ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۰.۶۳
۹
۳
۲۱
۲
۰
۴۵,۸%
۳۷۹
۷۱,۵
۴۴,۳%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۸۰
۹
۱
۵
۲
۰
۵۴,۲%
۴۵۶
۸۲,۰
۵۵,۷%
۷,۲
بهترین عملکرد فردی
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
محمد عسکری فولاد -- --
محمدرضا سلیمانی ملوان -- --
محمد عمری ملوان -- --
پوریا پورعلی ملوان -- --
مجتبی نجاریان فولاد -- --
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بوحمدان
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۴۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین