۱-۱
تاريخ
۰۳ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۱
۰.۶۰
۸
۲
۱۳
۲
۱
۴۶,۵%
۳۷۸
۷۸,۳
۵۱,۳%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۹۵
۱۵
۸
۲۲
۳
۰
۵۳,۵%
۴۴۳
۸۱,۷
۴۸,۷%
۷,۶
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۲۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نقی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۸۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بایرامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین