۲-۱
تاريخ
۲۱ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۶
۱۲
۲
۱۶
۱
۰
۴۸,۷%
۳۰۲
۶۳,۶
۵۱,۲%
۶,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۳۳
۱۳
۵
۱۸
۱
۰
۵۱,۳%
۳۲۰
۶۷,۵
۴۸,۸%
۷,۵
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیفی
۵۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نونو
۲۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محمدزاده
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پ.جعفری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایری
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۴۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین