۰-۳
تاريخ
۱۱ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۳
۲.۷۵
۱۷
۸
۱۶
۵
۱
۵۱,۷%
۴۱۱
۷۸,۶
۴۴,۴%
۷,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۲
۹
۰
۱۰
۲
۰
۴۸,۳%
۳۷۸
۷۳,۵
۵۵,۶%
۶,۶
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خیمنز
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نادری
۲۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیفی
۵۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین