۱-۰
تاريخ
۱۳ مهر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
غدیر اهواز
آمار کلی بازی
۰
۱.۳۶
۱۳
۱
۱۱
۲
۰
۵۲,۷%
۴۳۸
۷۶,۳
۴۷,۰%
۷,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۶۲
۷
۳
۸
۱
۰
۴۷,۳%
۳۹۲
۷۷,۶
۵۳,۰%
۶,۸
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هلیچی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۸۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زهیوی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بارانی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهری نژاد
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محکم کار
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غندی پور
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
غلامی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افخم
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اصلانی
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین