۱-۳
تاريخ
۰۷ شهریور ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۳
۱.۳۲
۱۱
۳
۸
۳
۰
۵۳,۷%
۴۳۹
۸۴,۳
۵۲,۵%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۲۱
۱۳
۴
۱۲
۲
۰
۴۶,۳%
۳۷۰
۷۷,۶
۴۷,۵%
۷,۰
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۱-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیگی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طالب
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسم
۲۹-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
معامله گری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهمیی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دریکوندی
۳۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین