فهد طالب

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: -- ملیت: عراق

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۸
هفته دوم
فولاد/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۰۵
هفته سوم
صنعت نفت/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۳
هفته پنجم
صنعت نفت/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
هفته هفتم
سپاهان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۳۷
هفته سیزدهم
شمس آذر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته چهاردهم
صنعت نفت/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته پانزدهم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین