۱-۷
تاريخ
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۷
۳.۳۶
۱۸
۱۱
۲۰
۳
۱
۴۰,۵%
۲۷۹
۷۶,۰
۴۹,۰%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۵۹
۲۰
۱۱
۷
۲
۱
۵۹,۵%
۴۳۲
۸۱,۷
۵۱,۰%
۶,۹
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سعید‌ی‌فر
۹۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیلوا
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قایدی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزایی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کیانی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌آذر
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین