۰-۰
تاريخ
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۰
۱.۳۹
۱۸
۴
۱۷
۴
۰
۶۹,۹%
۵۴۷
۸۶,۵
۴۹,۷%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۳
۶
۲
۹
۴
۲
۳۰,۱%
۲۰۲
۶۲,۴
۵۰,۳%
۶,۶
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمی‌پور
۲۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۳۲-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاپاتا
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جبیره
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مددی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بختیاری نسب
۸۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدالهی
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشمی فرد
۷۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۱۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۱۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مغانلو
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌فر
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین