۰-۱
تاريخ
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۱
۱.۳۵
۱۶
۶
۱۸
۱
۰
۶۰,۱%
۵۲۷
۸۰,۶
۴۹,۴%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۸
۵
۰
۹
۰
۰
۳۹,۹%
۳۱۶
۶۱,۷
۵۰,۶%
۶,۹
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقاجانپور
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۳۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زارعی
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلشنی
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اوکلو
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین