۰-۱
تاريخ
۱۷ فروردین ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۱
۲.۶۹
۱۲
۴
۱۳
۳
۰
۶۵,۵%
۵۶۰
۷۸,۶
۵۰,۴%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۸
۶
۰
۳
۲
۱
۳۴,۵%
۲۶۷
۶۲,۵
۴۹,۶%
۶,۵
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امام‌علی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بختیاری نسب
۸۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدالهی
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشمی فرد
۷۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۱۶-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌فر
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پارسا
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین