۰-۴
تاريخ
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید سلیمانی سیرجان
آمار کلی بازی
۴
۲.۸۷
۲۱
۱۲
۸
۱
۰
۵۰,۳%
۳۹۲
۸۲,۱
۶۳,۰%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۶۸
۱۳
۲
۱۱
۰
۰
۴۹,۷%
۳۹۵
۷۶,۵
۳۷,۰%
۶,۵
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۵۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۲۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شاکری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وسلی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری صیقلانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۷-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پارسا
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فیض
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین