۱-۳
تاريخ
۱۸ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۳
۱.۶۹
۱۲
۸
۱۶
۱
۰
۵۴,۰%
۴۲۸
۷۸,۰
۵۳,۱%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۵۹
۱۱
۳
۱۶
۱
۰
۴۶,۰%
۳۵۱
۷۰,۹
۴۶,۹%
۶,۸
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیلوا
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قایدی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سعید‌ی‌فر
۹۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدالهی
۶۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۲۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ذبیحی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین