۱-۱
تاريخ
۱۸ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
۱.۸۱
۱۸
۳
۱۳
۳
۰
۵۰,۸%
۳۹۹
۷۶,۴
۵۲,۹%
۶,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۸۴
۱۰
۳
۲۲
۳
۰
۴۹,۲%
۳۹۳
۷۵,۳
۴۷,۱%
۷,۵
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۶۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبداله‌زاده
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیان
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۳۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمی
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رئوفی منش
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین