۰-۱
تاريخ
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۴:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۱
۰.۹۵
۱۱
۳
۸
۱
۰
۶۳,۷%
۴۵۶
۷۲,۱
۵۴,۱%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۷۶
۶
۲
۲۱
۸
۰
۳۶,۳%
۲۲۷
۴۴,۵
۴۵,۹%
۷,۲
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کیانی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حزباوی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورس
۳۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حیدریه
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین