۰-۰
تاريخ
۳۰ دی ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۰
۰.۴۳
۱۱
۲
۱۵
۳
۰
۴۸,۴%
۴۶۰
۷۷,۴
۴۶,۶%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۳
۷
۱
۱۳
۰
۰
۵۱,۶%
۴۹۷
۸۱,۵
۵۳,۴%
۶,۹
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قنبری
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پیریز
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حزباوی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
واسعی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین