۴-۱
تاريخ
۲۸ آذر ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
۰.۱۹
۴
۱
۶
۰
۱
۵۴,۷%
۵۰۶
۸۱,۲
۵۵,۸%
۶,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۴
۲.۱۶
۷
۵
۱۶
۱
۰
۴۵,۳%
۴۱۵
۷۸,۸
۴۴,۲%
۷,۶
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دهقانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌فر
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبداله‌زاده
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین