۰-۱
تاريخ
۲۸ آذر ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
۰.۶۱
۱۳
۴
۱۱
۲
۰
۴۶,۷%
۴۳۲
۷۸,۷
۵۳,۹%
۷,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۰۹
۴
۱
۱۱
۳
۱
۵۳,۳%
۵۰۴
۸۱,۵
۴۶,۱%
۶,۰
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قریشی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۳۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهری نژاد
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوئل
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاپاتا
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جبیره
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مددی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین