۱-۱
تاريخ
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۱
۰.۵۷
۱۰
۴
۱۳
۱
۰
۵۷,۸%
۵۴۰
۷۵,۷
۵۳,۴%
۶,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۴۶
۶
۲
۱۴
۱
۰
۴۲,۲%
۳۷۳
۷۱,۸
۴۶,۶%
۷,۰
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آ. قادری
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هاشم‌نژاد
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۶۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین