۳-۱
تاريخ
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی انزلی
آمار کلی بازی
۱
۰.۵۱
۷
۲
۱۲
۱
۰
۴۲,۲%
۳۲۵
۶۶,۸
۵۲,۴%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۲.۲۱
۱۰
۵
۱۸
۲
۰
۵۷,۸%
۴۷۶
۷۷,۷
۴۷,۶%
۷,۸
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حیدری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۵۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شعبانلو
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بازگیر
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مطلق‌زاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تفضلی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یحیی‌زاده
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیلوا
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۷۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین