۰-۳
تاريخ
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید باهنر
آمار کلی بازی
۳
۱.۵۴
۸
۶
۱۹
۱
۰
۴۲,۸%
۳۰۹
۷۱,۵
۵۰,۸%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۱۱
۱۴
۲
۱۰
۰
۰
۵۷,۲%
۴۳۳
۷۸,۱
۴۹,۲%
۶,۱
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهدادنژاد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسگری
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوست‌دار
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۸۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صبوری
۱۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تورانیان
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینلی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طاهر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عزیزی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین