۲-۰
تاريخ
۰۸ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۲۹
۱۴
۴
۱۰
۱
۰
۶۱,۰%
۴۴۳
۸۰,۱
۴۸,۷%
۶,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۳۰
۶
۲
۱۴
۲
۱
۳۹,۰%
۲۵۷
۶۷,۳
۵۱,۳%
۷,۶
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حق‌شناس
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۱۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.ج.محمدی
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گرامی
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داجلیری
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدامرادی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گلزاری
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین