۱-۱
تاريخ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
۱.۳۳
۲۰
۷
۱۲
۵
۰
۵۴,۳%
۴۸۰
۸۰,۲
۴۸,۰%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۸۵
۷
۲
۱۴
۳
۰
۴۵,۷%
۳۸۹
۷۷,۶
۵۲,۰%
۶,۷
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۸۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۳۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الجبوری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۳۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مولایی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین