۰-۱
تاريخ
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۴۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۸
۱۴
۷
۱۱
۲
۰
۶۲,۳%
۵۷۳
۸۰,۵
۴۷,۱%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۴
۷
۳
۹
۲
۰
۳۷,۷%
۳۲۰
۶۸,۴
۵۲,۹%
۶,۵
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیلوا
۵۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ژستد
۳۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیک‌نفس
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۵۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۶۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۴۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضازاده
۲-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عکاشه
۱۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ر. جعفری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رئوفی منش
۳۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین