۱-۱
تاريخ
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۱
۱.۲۲
۱۳
۱
۱۰
۵
۰
۵۵,۰%
۴۰۶
۸۰,۳
۴۱,۶%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۴۶
۶
۳
۱۴
۱
۰
۴۵,۰%
۳۲۷
۷۳,۴
۵۸,۴%
۶,۹
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۴۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ریگی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ژستد
۳۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مهری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین