۱-۱
تاريخ
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۶
۱۰
۷
۱۶
۱
۰
۴۹,۸%
۴۶۸
۸۳,۱
۴۶,۷%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۸۸
۵
۲
۵
۳
۰
۵۰,۲%
۴۷۴
۸۴,۴
۵۳,۳%
۶,۸
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محسن‌زاده
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۸۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۳۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الجبوری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فریرا
۲۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قادری
۹۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بلبلی
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین