۰-۰
تاريخ
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۰
۰.۸۴
۱۰
۵
۱۳
۱
۰
۴۲,۷%
۳۸۰
۷۲,۱
۵۴,۳%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۰
۶
۰
۱۵
۱
۰
۵۷,۳%
۵۶۲
۸۶,۱
۴۵,۷%
۶,۶
بهترین عملکرد فردی
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۹۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کردستانی
۲۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۷۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانا
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مولایی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارع
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افراز
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفی.ا
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آزادی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میلاد.ا
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین