۰-۴
تاريخ
۲۰ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۴
۳.۹۶
۱۶
۱۰
۱۴
۲
۰
۴۶,۴%
۳۵۳
۷۷,۹
۴۹,۸%
۸,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۰
۵
۰
۲۰
۳
۱
۵۳,۶%
۴۳۱
۸۱,۷
۵۰,۲%
۵,۵
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پ.جعفری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۶۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
درویشی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیدی‌فر
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نقی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.احمدی
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین