۱-۲
تاريخ
۱۰ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۲
۱۰
۳
۱۹
۳
۰
۳۹,۸%
۵۳,۵%
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۰
۲
۱۶
۲
۰
۶۰,۲%
۴۶,۵%
۶,۷
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آبشک
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ص. حردانی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الرشیدی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمان
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین