فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
لوسیانو پریرا -- --
احمد الجبوری -- --
حمید بوحمدان -- --
موسی کولیبالی -- --
محمد قاسمی‌نژاد -- --
پاس گل
خشونت
لوسیانو پریرا -- --
مهران موسوی -- --
محمد آبشک -- --
احسان مرادیان -- --
احمد الجبوری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مرادیان
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
غلام‌زاده
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مرادیان
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
غلام‌زاده
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ بوحمدان
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۳
۱ قاسمی‌نژاد
۳۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ کولیبالی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ والی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ عباسی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ حیدریه
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ بدرقه
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ انصاری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ پریرا
۳۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ س. حردانی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ الجبوری
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ پاتوسی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ نجاریان
۲۳-AM-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ ص. حردانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ آبشک
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ موسوی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ باویه
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ شاه‌عباسی
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ میری
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ نامداری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ درخشان‌مهر
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلام‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسینی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ عبداله‌زاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ کی‌شمس
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ بوحمدان
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۳
۲ قاسمی‌نژاد
۳۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۳ کولیبالی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۴ والی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۵ عباسی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۶ حیدریه
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۷ بدرقه
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۸ انصاری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۹ پریرا
۳۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱۰ س. حردانی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۱ الجبوری
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۲ پاتوسی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱۳ نجاریان
۲۳-AM-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱۴ ص. حردانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱۵ آبشک
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱۶ موسوی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱۷ باویه
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱۸ شاه‌عباسی
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱۹ میری
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۲۰ نامداری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ درخشان‌مهر
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ غلام‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ حسینی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۲۴ عبداله‌زاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۵ کی‌شمس
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ بوحمدان
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۳
۱ قاسمی‌نژاد
۳۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ کولیبالی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ والی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ عباسی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ حیدریه
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ بدرقه
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ انصاری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ پریرا
۳۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ س. حردانی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ الجبوری
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ پاتوسی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ نجاریان
۲۳-AM-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ ص. حردانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ آبشک
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ موسوی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ باویه
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ شاه‌عباسی
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ میری
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ نامداری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ درخشان‌مهر
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلام‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسینی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ عبداله‌زاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ کی‌شمس
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | محمد آبشک پس از ۹ فصل موفق به زدن گل در لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | ساسان انصاری به هیچ تیمی بیشتر از تراکتور گل نزده است (۶ گل)

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

توییت | زبیر نیک‌نفس برای اولین بار در یک بازی هم گل زد و هم پاس‌گل داد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | آمار موسی کولی‌بالی در لیگ بیستم (تا نیم‌فصل): 3 گل، 2 پاس‌گل، کسب یک پنالتی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | ساسان انصاری به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از میلاد فراهانی گل نزده است(6 گل)

۱۳۹۹/۱۱/۲۵