فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
لوسیانو پریرا -- --
آیاندا پاتوسی -- --
آرش رضاوند -- --
حمید بوحمدان -- --
علیرضا کوشکی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
غلام‌زاده
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
مرادیان
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
گردان
۳۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
غلام‌زاده
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
مرادیان
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
گردان
۳۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ رضاوند
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ آقاسی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ پاتوسی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ پریرا
۳۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ شیری
۳۱-RB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ شاه‌عباسی
۲۲-CB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ بوحمدان
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ س. حردانی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ انصاری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ کوشکی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ آبشک
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ کولیبالی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ حیدریه
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نجاریان
۲۴-AM-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ خلعتبری
۳۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ عبداله‌زاده
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ عباسی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ بدرقه
۲۵-DM-,AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ قاسمی‌نژاد
۳۳-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ والی
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ موسوی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ الجبوری
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ ص. حردانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ درخشان‌مهر
۲۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ حسینی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ جلالی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ میری
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ باویه
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ نامداری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ گومز
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلجوقی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلام‌پور
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مریدی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ کی‌شمس
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ لیموچی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ حزباوی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ رضاوند
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۲ آقاسی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۳ پاتوسی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۴ پریرا
۳۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۵ شیری
۳۱-RB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۶ شاه‌عباسی
۲۲-CB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۷ بوحمدان
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۸ س. حردانی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۹ انصاری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۰ کوشکی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۱ آبشک
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۲ کولیبالی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۳ حیدریه
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۴ نجاریان
۲۴-AM-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۵ خلعتبری
۳۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۶ عبداله‌زاده
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۷ عباسی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۸ بدرقه
۲۵-DM-,AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۹ قاسمی‌نژاد
۳۳-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۲۰ والی
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۲۱ موسوی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۲۲ الجبوری
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۳ ص. حردانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۴ درخشان‌مهر
۲۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۵ حسینی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۶ جلالی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۲۷ میری
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۲۸ باویه
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۲۹ نامداری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ گومز
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ سلجوقی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ غلام‌پور
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ مریدی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۴ کی‌شمس
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۵ لیموچی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۶ حزباوی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ رضاوند
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ آقاسی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ پاتوسی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ پریرا
۳۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ شیری
۳۱-RB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ شاه‌عباسی
۲۲-CB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ بوحمدان
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ س. حردانی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ انصاری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ کوشکی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ آبشک
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ کولیبالی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ حیدریه
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نجاریان
۲۴-AM-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ خلعتبری
۳۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ عبداله‌زاده
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ عباسی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ بدرقه
۲۵-DM-,AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ قاسمی‌نژاد
۳۳-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ والی
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ موسوی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ الجبوری
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ ص. حردانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ درخشان‌مهر
۲۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ حسینی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ جلالی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ میری
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ باویه
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ نامداری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ گومز
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلجوقی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلام‌پور
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مریدی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ کی‌شمس
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ لیموچی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ حزباوی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | محمد آبشک پس از ۹ فصل موفق به زدن گل در لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | ساسان انصاری به هیچ تیمی بیشتر از تراکتور گل نزده است (۶ گل)

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

توییت | زبیر نیک‌نفس برای اولین بار در یک بازی هم گل زد و هم پاس‌گل داد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | آمار موسی کولی‌بالی در لیگ بیستم (تا نیم‌فصل): 3 گل، 2 پاس‌گل، کسب یک پنالتی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | ساسان انصاری به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از میلاد فراهانی گل نزده است(6 گل)

۱۳۹۹/۱۱/۲۵