۰-۱
تاريخ
۲۲ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
۱.۶۵
۲۱
۵
۱۴
۱
۰
۴۷,۲%
۳۴۱
۷۶,۲
۵۴,۰%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۲
۵
۱
۱۴
۱
۰
۵۲,۸%
۴۱۲
۷۸,۲
۴۶,۰%
۶,۰
بهترین عملکرد فردی
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
ایوب کلانتری نساجی -- --
رضا دهقانی نساجی -- --
کریم اسلامی نساجی -- --
حسن نجفی نساجی -- --
صادق صادقی پدیده -- --
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلامی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۷۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ثاقبی
۶۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داودی
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۶۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ع. نعمتی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین