۲-۱
تاريخ
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۹:۲۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۸
۲
۱۹
۰
۰
۴۷,۰%
۴۹,۷%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۲
۲
۱۶
۱
۰
۵۳,۰%
۵۰,۳%
۷,۷
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ملکی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمان
۵۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جعفری
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنگرز
۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۷۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قادری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حبیب‌زاده
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین