سایپا

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حسین مالکی -- --
رضا جعفری -- --
مهرداد حیدری -- --
مجید علیاری -- --
محسن مسلمان -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
منادی
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
پورمحمد
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
منادی
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
پورمحمد
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ جلالی
۲۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ مسلمان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ عبدی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ گلزاری
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ علیاری
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ جعفری
۲۴-AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ گرامی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ حیدری
۲۶-ST-,LM-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ بارانی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مالکی
۳۰-AM-,LW-,ST-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ماهینی
۳۴-CB-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ شریعتی
۲۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ حاجی عیدی
۲۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ صادقی
۱-AM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ علیاری
۲۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ محمدفرد
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ سلیمانی
۲۵-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ جباری
۲۲-CM-,DM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ کامیاب
۲۶-AM-,CM-,RM-,RW-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ جلالی
۲۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۲ مسلمان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۳ عبدی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۴ گلزاری
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۵ علیاری
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۶ جعفری
۲۴-AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۷ گرامی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۸ حیدری
۲۶-ST-,LM-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۹ بارانی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۰ مالکی
۳۰-AM-,LW-,ST-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۱ ماهینی
۳۴-CB-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۲ شریعتی
۲۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۳ حاجی عیدی
۲۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۴ صادقی
۱-AM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۵ علیاری
۲۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۶ محمدفرد
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۷ سلیمانی
۲۵-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۸ جباری
۲۲-CM-,DM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۹ کامیاب
۲۶-AM-,CM-,RM-,RW-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۰ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۲۱ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۲۲ جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ جلالی
۲۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ مسلمان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ عبدی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ گلزاری
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ علیاری
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ جعفری
۲۴-AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ گرامی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ حیدری
۲۶-ST-,LM-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ بارانی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مالکی
۳۰-AM-,LW-,ST-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ماهینی
۳۴-CB-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ شریعتی
۲۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ حاجی عیدی
۲۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ صادقی
۱-AM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ علیاری
۲۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ محمدفرد
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ سلیمانی
۲۵-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ جباری
۲۲-CM-,DM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ کامیاب
۲۶-AM-,CM-,RM-,RW-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سایپا تنها تیمی که در نیمه اول به گل نرسیده بود در هفته پایانی مقابل تراکتور این طلسم را شکست

۱۳۹۹/۱۱/۲۶

توییت | حسین ماهینی برای اولین بار در ۸ فصل اخیر موفق به دادن حداقل ۳ پاس گل در یک فصل شده است.

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | هفته ۱۳ رقم خورد: اولین برد ذوب‌آهن و اولین شکست خانگی سایپا در لیگ بیستم.

۱۳۹۹/۱۱/۱۰

توییت | سایپا برای چهارمین بازی متوالی موفق به پیروزی مقابل ذوب‌آهن شد

۱۳۹۹/۱۰/۲۶

توییت | هفته یازدهم مقابل ذوب‌آهن: سایپا برای اولین بار در این فصل مرتکب پنالتی شد

۱۳۹۹/۱۰/۲۶