۱-۵
تاريخ
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۵
۲۰
۱۰
۱۶
۰
۰
۵۷,۲%
۵۱,۶%
۸,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۱
۴
۱۰
۱
۰
۴۲,۸%
۴۸,۴%
۵,۹
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کیروش
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نویدکیا
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نقی‌زاده
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قاضی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. نقی‌زاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین