۰-۰
تاريخ
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۰
۱۱
۴
۱۴
۱
۰
۳۶,۴%
۴۷,۳%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۱
۲
۱۲
۳
۰
۶۳,۶%
۵۲,۷%
۶,۸
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۹۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباسیان
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاخان
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌پوریان
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالح. ح
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نجاریان
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر. ح
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین