۰-۲
تاريخ
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۷:۱۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۲
۱۰
۴
۲۳
۲
۰
۴۴,۳%
۴۶,۰%
۷,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۹
۱
۱۲
۲
۰
۵۵,۷%
۵۴,۰%
۶,۶
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلعتبری
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۷۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۸۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
موسوی
۲۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح
۷۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین