۰-۱
تاريخ
۱۷ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۱۴
۴
۹
۵
۰
۶۵,۵%
۴۸,۵%
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۴
۱
۱۱
۳
۰
۳۴,۵%
۵۱,۵%
۶,۳
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نادری
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خطیر
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جوادیان
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داودی
۵۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۲۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باباگلی
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین