۱-۱
تاريخ
۱۷ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۱۰
۳
۸
۳
۰
۵۳,۸%
۶۲,۵%
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۸
۳
۱۴
۱
۰
۴۶,۲%
۳۷,۵%
۷,۳
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف. باقری
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقایی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف.رابط
۴۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میلیچ
۳۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شریعت‌زاده
۱۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین