۰-۰
تاريخ
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید مهدوی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
شاهین
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
درویش‌وند
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌تبار
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لوکا
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسی‌زاده
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. سلطانی‌مهر
۶۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۴-LF
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صارمی
۳۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریسی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۶۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتحی
۱۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین