۱-۱
تاريخ
۲۱ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲۲-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کومان
۷۷-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۷۲-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
همتی
۲۱-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیل‌زاده
۳-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین