۳-۰
تاريخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حقیقی
  ۸۸-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ماهینی
  ۲۳-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معصومی
  ۶۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دهقانی
  ۱۲-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۷-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باقری
  ۹۱-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قهاری
  ۲۲-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کفشگری
  ۲۴-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر